مفتول گالوانیزه

_

در تولید مفتول گالوانیزه به پوشش دادن سطح مفتول با فلز روی را گالوانیزاسیون می نامند. این کار با هدف جلوگیری از خوردگی فلز پایه ( مفتول ) صورت می گیرد تا عاملی باشد برای جلوگیری از زنگ زدگی و خوردگی.

گالوانیزاسیون به دو صورت گرم و سرد صورت می گیرد که در نوع گرم با غوطه وری در حمام مذاب و در نوع سرد با آند و کاتد این عمل انجام می شود.

در شرکت محمد صنعت شرق فرایند گالوانیزه کردن به صورت گرم انجام می شود و گالوانیزاسیون در این واحد تولیدی به صورت مدرن و با توجه به سفارش مشتری در پوشش های مختلف تولید می گردد.

ویژگی ها:

_
  • سایز تولیدی: از  0.90 میلی متر تا 5 میلی متر (تلرانس قطر  )
  • وزن کلاف : 80 کیلوگرم به طور معمول و قابل تغییر با درخواست مشتری
  • مقدار استاندارد پوشش گالوانیزه تجاری 50 می باشد که می تواند با توجه به درخواست مشتری تا 220 نیز افزایش یابد.

کلیه ی مفتول های تولید شده در این شرکت در سایزهای مختلف و دارای استاندارد های BS و ASTM  و تجاری می باشد.

کاربرد مفتول گالوانیزه:

_

مفتول گالوانیزه در صنایع توری بافی و تولید شبکه های فولادی و سیم خاردار، مصارف کشاورزی و گلخانه‌ها و مصارف صنعتی مانند قفس سازی کاربرد دارد.