مفتول آنیل یا پخته

_

مفتول پخته یا آنیل پس از فرآیند کشش جهت مصارف خاص توسط کوره های القایی یا کوره آنیل و بر اساس تکنولوژی روز دنیا و به صورت یکنواخت و بدون پوسته که بر اثر اکسیداسیون در سطح خارجی مفتول ایجاد شده پخته یا آنیل می گردد.

مفتول آنیل در سایزهای 1.5 ، 2.5 و 4 جهت مصارف ساختمانی و آرماتوربندی و سایزهای دیگر برای مصارف کشش و سایزهای پایین تر جهت مصارف صنعتی و آبکاری یا گالوانیزه کردن استفاده می شود.

قطر کلاف 30  و وزن آن نیز 15 تا 20 کیلوگرم در سایز 1.50  می باشد و بنا به درخواست مشتری قابل تغییر است.